חדשות ומידע

יפוי כוח מתמשך – היכולת שלך לתכנן את העתיד

עד לשנת 2017 האפשרות היחידה לטפל באדם שאינו כשיר הייתה באמצעות פניה לבית המשפט בבקשה למינוי אפוטרופוס, הליך ארוך ומסורבל.

בשנת 2017 נכנס לתוקפו תיקון מס’ 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. התיקון מאפשר לכל אדם צלול מעל גיל 18 המוגדר בחוק כממנה, לערוך ייפוי כוח מתמשך באמצעות עו”ד שעבר הכשרה ייעודית לכך על ידי האפוטרופוס הכללי.

ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי המהווה חלופה מהירה ויעילה לאפוטרופסות. זהו כלי גמיש לתכנון עתידי ואחד היתרונות המשמעותיים שלו הוא שהוא נערך בהתאם להשקפת עולמו ורצונותיו של האדם העורך אותו.

אותו אדם יוכל לפרט בדיוק מהו רצונו, כיצד היה רוצה שחייו יתנהלו, מהי דרך הטיפול המועדפת עליו, ברכושו ובגופו ומי יחליט באותם עניינים, באמצעות הוראות מפורשות ביום שבו הוא לא יהיה כשיר לעשות זאת בעצמו, מעיין “צוואה בחיים”.

אותו אדם יוכל להחליט האם למנות מיופה כוח אחד או מספר מיופי כוח ולקבוע את אופן פעולתם ביחד או ביחד ולחוד ואף יוכל למנות אדם מיודע שתפקידו יהיה לפקח על מיופי הכוח .

כניסה לתוקף של ייפוי הכוח החוק מגדיר כי ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקפו כאשר הממנה “אינו מסוגל להבין” בעניינים שלגביו נערך ייפוי הכוח.

בעניין זה הממנה יוכל להחליט איך להגדיר את תנאי כניסת ייפוי הכוח לתוקף כגון באמצעות אישור רפואי מרופא המשפחה. בהעדר קביעה ברירת המחדל הינה באמצעות חוות דעת מומחה אשר תימסר למיופה הכוח.

בענייני רכוש בלבד הממנה יוכל לקבוע שייפוי הכוח ייכנס לתוקפו באמצעות ציון תאריך הכניסה לתוקף בייפוי הכוח המתמשך ואין חובת הודעה לאפוטרופוס הכללי על כניסה לתוקף.

ייפוי כוח מתמשך בהתאם לנהלי קורונה

נוכח נתוני תחלואת הקורונה הקיימים בארץ וחיוניות השירות בימים לא פשוטים אלה ולאור ההנחיות בדבר צמצום מפגשים פיזיים בין אדם לאדם, עד להודעה חדשה מהאפוטרופוס הכללי ניתן יהיה לערוך ולחתום על ייפוי כוח מתמשך גם בהיוועדות חזותית (הכוללת קול ותמונה) ביחס לממנה או מיופה כוח שעונה על לפחות אחד מהקריטריונים הבאים: מלאו לו 65 שנים ו/או בעל מחלות רקע.

לנוחותכם מפורטת להלן סכמת הכנת ייפוי כוח מתמשך:

תיקון מס’ 18 לחוק הכשרות המשפטית – כלים משפטיים נוספים

תומך בקבלת החלטות

בהתאם לגישה החדשה אין למנות לאדם אפוטרופוס אם ניתן לעשות שימוש באמצעי מתון יותר כגון “תומך בקבלת החלטות”.

מדובר בכלי המהווה חלופה לאפוטרופסות המיועד לכל אדם עם מוגבלות, “תומך בקבלת החלטות” הוא אדם שמסייע ומייעץ לאדם שכושרו לקבל החלטות הוא לקוי, המינוי נעשה על ידי בית המשפט, עם זאת קיימת בחוק האופציה לאפשר לאדם בעל כשירות למנות (בעצמו) תומך בקבלת החלטות בדרך שנערך ייפוי כוח מתמשך ולהחיל על עניין זה את ההוראות החלות על ייפוי כוח מתמשך בשינויים שיקבעו.

ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לתומך בקבלת החלטות הוא שההסדר הראשון נכנס לתוקף בעתיד ואילו ההסדר השני הוא בר תוקף מידי.

אפוטרופסות

מוסד האפוטרופסות צומצם הן בהיקפו והן בתקופתו, המונח “חסוי” הוחלף והתווספו המסמכים הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון.

  1. הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס
    מסמך הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18) וכשיר לתכנן כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו, אם בית המשפט יחליט בעתיד שהוא זקוק למינוי אפוטרופוס.
    מדובר בהנחיות מקדימות שניתנות למיופה הכוח, אותו אדם רשאי לפרט בהנחיות המקדימות את רצונו לגבי החלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או שיינקטו בשמו על ידי מיופה הכוח הן בנוגע לענייניו האישיים והן בנוגע לענייניו הרכושיים, הוא אף רשאי לקבוע אדם אחד או יותר כ”אדם מיודע” שיפקח על פעולותיו של מיופה הכוח.
  2. “מסמך הבעת רצון”
    מדובר במתן אפשרות להורה או לאפוטרופוס שהוא קרוב של הקטין או בגיר לציין במסמך הבעת רצון את שמו של אפוטרופוס מחליף שהוא מבקש שימונה לילדו או לקרובו, כאשר הוא לא יהיה מסוגל עוד לדאוג לילדו או קרובו.
    למסמך הבעת רצון ניתן לצרף טופס הנחיות מקדימות וקיים טופס מיוחד למסמך הבעת רצון, טופס הטעון חתימה בפני עו”ד שעבר הכשרה ייעודית.