צוואות וירושות תחומי מומחיות

סקירה כללית

צוואות וירושות

כחלק מתפיסת הטיפול ההוליסטי בלקוח של משרדנו, מחלקת הירושות והצוואות עוסקת בכל הקשור בענייני הירושה והצוואה של לקוחותינו הפרטיים וכן באלו של אורגנים הבכירים של חברות שבטיפולנו. בתחום הירושה ישנה פעמים רבות חפיפה בין צרכיו העסקיים של הלקוח וסוגיות משפחתיות ואישיות ומחלקת הצוואות והירושות של משרדנו אמונה על הטיפול במלאכה עדינה זו.

המחלקה עוסקת בכל תחומי הצוואות והירושות: בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה, התנגדויות לצוואות וניהול סכסוכי ירושה, עריכת צוואות בחיים, מינוי אפוטרופוס, העברת נכסי מקרקעין בין בני משפחה לפני ואחרי פטירה, סוגיות מס הכרוכות בעניין ותביעות נגד העזבון.