סין והמזרח הרחוק תחומי מומחיות

סקירה כללית

סין והמזרח הרחוק

מחלקת סין והמזרח הרחוק במשרדנו מייצגת לקוחות סיניים ואחרים וכן לקוחות ישראליים בבואם במגע עם גורמים במזרח הרחוק. משרדנו מייצגת חברות תשתיות סיניות, חברות בתחום האנרגיה והקלין-טק, קרנות ואנשים פרטיים. המחלקה מעניקה שירות משפטי מקיף וכולל המאפשר ללקוחותינו מהמזרח הרחוק לקבל טיפול מלא לכל צרכיהם המשפטיים בקשר של עשיית עסקים בישראל בפרט ובשוק האירופי בכלל: משפט מסחרי, פיננסים ובנקאות, רגולציה וציות, איכות סביבה, נדל”ן, ליטיגציה ויישוב סכסוכים, דיני עבודה, הגירה ומשפט מנהלי – לרבות השגת אישורים שונים, פטורים וקונסציות ממשלתיות ועוד. 


פעילות המחלקה כוללת בין היתר, ייעוץ משפטי לחברות וגופים ישראליים בפעילותם בסין, לרבות הקמת גופים משפטיים, ניהול מו”מ מול גורמים סינים, ביצוע בדיקות נאותות לגבי שותפים פוטנציאלים ופרויקטים שונים, מיזמים משותפים, תיווך בין גורמים סיניים לגורמים ישראלים וגורמים זרים אחרים – לרבות גופים עסקיים, תאגידים בנקאיים ומשרדי ממשלה – וביישוב סכסוכים מול ומטעם גורמים סיניים.


中国和东亚

引言

我们的办公室的中国和东亚部门是代表中国客户和其他客户,因此以色列的客户会因为东亚的缘故而联系我们。该部门提供全面的法律服务并且满足我们东亚客户的法律需求,无论是关于在以色列内还是在欧洲。包括…..

 

全文

我们的办公室的中国和东亚部门是代表中国客户和其他客户,因此以色列的客户会因为东亚的缘故而联系我们。我们的办公室代表中国的建设公司,在能源,节能,基金和个人等范畴内的公司。该部门提供全面的法律服务并且满足我们东亚客户的法律需求,无论是关于在以色列内还是在欧洲。包括:商业审判,财政,银行,合并和收购,规定和守则,建设,环保,土地,诉讼,争斗,工作法,移民和外国人工作法,行政审判–也包括提交各种证明,证件,政府的豁免信件等等。