רגולציה, ציות ומזכירות חברה תחומי מומחיות

סקירה כללית

רגולציה, ציות ומזכירות חברה

מחלקת הרגולציה, ציות ומזכירות חברה של משרדנו אמונה על בקרה שוטפת על פעילותם העסקית, הטכנולוגית והפיננסית של לקוחותינו. בכלל זה עוסקת המחלקה בכל הנושאים בהם נדרשת “יד על הדופק” במהלך הפעילות השוטפת וכן בעת ביצוע פעולות עסקיות חריגות. המחלקה מייעצת לחברות בעניינים הנוגעים לקבלת החלטות בחברה ולביצוען, בפיתוח מוצרים והשגת רישיונות מתאימים לכך, בציות בנקאי ובהסדרת תחום הפיננסים. המחלקה מלווה מגוון רחב של לקוחות בכל תחומי הציות: חברות היי-טק וחברות

הזנק, קרנות השקעות וגופים פיננסיים, חברות בתחום הבניה והתעשייה הכבדה, חברות תקשורת בינלאומיות וכן אנשים פרטיים בעלי צרכים ייחודיים בתחום. בנוסף, המחלקה מתמחה בתחום הלבנת הון והמלחמה בהון שחור ומימון טרור. לאור האוריינטציה הבינלאומית של משרדנו, אנו מסוגלים לפעול כממשק חיבור בין דרישותיהן השונות של רשויות הלבנת ההון במדינות השונות מהן מגיעים לקוחותינו, לדרישותיהן של רשויות הלבנת ההון בישראל.