מיזוגים ורכישות והשקעות תחומי מומחיות

סקירה כללית

מיזוגים ורכישות והשקעות

הידע והניסיון שנצברו במשרדנו במשך כמעט שני עשורים של פרקטיקה משפטית מאפשרים לנו לספק ללקוחותינו ליווי משפטי בכל שלבי של העסקה, החל במו”מ ראשוני, דרך בדיקת נאותות והשגת האישורים וההסכמות הנדרשים ממשרדי הממשלה השונים ומסוכנויות ורשויות פיקוח אחרות.

מחלקת המיזוגים ורכישות וההשקעות במשרדנו מייעצת לקשת רחבה של לקוחות בכל הנוגע לעסקאות תאגידיות מקומיות ובינלאומיות, לרבות: מיזוגים ורכישות, עסקאות בנכסים ובמוניטין, רכישות ממונפות, פרייבט אקוויטי, הלוואות המירות ועסקאות מימון נוספות.

הידע והניסיון שנצברו במשרדנו במשך כמעט שני עשורים של פרקטיקה משפטית מאפשרים לנו לספק ללקוחותינו ליווי משפטי בכל שלבי של העסקה, החל במו”מ ראשוני, דרך בדיקת נאותות והשגת האישורים וההסכמות הנדרשים ממשרדי הממשלה השונים ומסוכנויות ורשויות פיקוח אחרות, לרבות הסכמת המדען הראשי להוצאת קניין רוחני מהארץ. בנוסף, אנו מספקים ללקוחותינו ייעוץ משפטי שוטף בנושאים אלו.


בין השאר, פועלת המחלקה בתחומים הבאים:

  • מו”מ ברכישת מניות ונכסים, מיזוגים סטטוטוריים, הצעות רכש חליפין, מיזמים משותפים והסדרי בעלי מניות שאושרו על-ידי בית המשפט.
  • בדיקות נאותות
  • ייעוץ משפטי לדירקטוריונים ומנהלים אחרים בנושאי ממשל תאגידי
  • ניסוח מסמכים עבור עסקאות מימון והסכמי הלוואות המירות

במהלך השנים האחרונות משרדנו טיפל בין השאר בעסקאות:

  • הסכם רכישת מניות בשווי 3 מיליון דולר ארה”ב של ספק מקום אכסון מבוסס-ענן ישראלי
  • ייצוג אחת מקרנות ההון סיכון הגדולות בישראל בתחום גיוסי ההון
  • עסקאות גיוס הון (גיוס הון ראשוני וסדרה א’) בתחום המסחר המקוון ו-SCADA