אנרגיה ותשתיות תחומי מומחיות

סקירה כללית

אנרגיה ותשתיות

מחלקת אנרגיה ותשתיות של משרדנו מייעצת לגופים פרטיים, ציבוריים וממשלתיים; מקומיים וזרים העוסקים בהקמה של תשתיות ובניצול משאבי טבע. המחלקה מייצגת חברות הלוקחות חלק בביצוע וניהול של פרויקטים בקנה מידה לאומי בתחום משאבי הגז של ישראל, עבודות הנדסה אזרחית בעלי חשיבות לאומית מהמעלה הראשונה ופרויקטים מובילים בתחום האנרגיה המתחדשת והמים.

המחלקה מייעצת ליזמים, מממנים, נותני שירותים וספקי טכנולוגיה ישראליים ובינלאומיים בכל הנושאים הקשורים לאנרגיה ותשתיות.

עבודת המחלקה בתחום זה כוללת הליכי הפרטה, פרויקטים של BOT, עסקאות PPP, ועסקאות מימון בתחום האנרגיה והתשתיות. הניסיון הרב שנצבר מאפשר למשרדנו להיערך מראש לכל האתגרים שפרוייקטים מסוג זה עשויים להציב בדרכם של לקוחותינו.

בנוסף, המחלקה מתמחה בנושאים רגולטוריים, השגת רישיונות, מכרזים, מימון, בנייה ותפעול בכל הקשור לאנרגיה, משאבי טבע ותשתיות.