ALFA International

ALFA International

משרדנו חבר בקבוצת אלפא הבינלאומית (ALFA International) – רשת משפטית גלובלית. רשת אלפא מאגדת 145 משרדי עורכי דין בארה”ב, קנדה, מקסיקו, אמריקה הלטינית, אירופה, אסיה, אוסטרליה, ניו-זילנד ואפריקה והיא הרשת המובילה של משרדי עורכי דין עצמאיים. הצלחתה של אלפא טמונה בקשרים העמוקים והרחבים של הפירמות החברות בה לסביבה המשפטית-עסקית המקומית בכל מדינה חברה. חזונה של הרשת הוא היכולת לספק ללקוחות החברים שירות משפטי מעולה במחירים תחרותיים בכל העולם.

מודל העבודה של אלפא מאפשר לנו להשתמש במומחיותו המקומית של משרדנו על מנת לספק פתרונות משפטיים יעילים ובה בעת להפיק תועלת מהניסיון והידע הרבים שברשות שותפינו ברשת אלפא, על מנת לענות על צרכיהם של לקוחותינו בכל מקום בעולם. לקוחות משרדנו גם נהנים ממדיניות שיתוף הידע של רשת אלפא, אשר תכופות עורכת השתלמויות, סמינרים, סמינרים מקוונים וכנסים.