נוהל הורה קשישים – אשרת מעבר מחלקת הגירה

חדשות ועדכונים

מעבר לישראל לקשישים

כַּבֵּד אֶת אָבִיךָ וְאֶת אִמֶּךָ לְמַעַן יַאֲרִכוּן יָמֶיךָ…” (ספר שמות, כ’, יב).

מדינת ישראל הינה מדינה אשר לא בנקל מעניקה מעמד לכל הרוצה. 

עם זאת, מדינת ישראל מכירה במצבים בהם ניתן לסייע לאזרח ישראל, המתגורר דרך קבע בישראל, להביא את הורהו, אשר נותר לבד בארץ המוצא, ללא משפחה, ללא ילדים, וללא מי שידאג לו, לגור עמו בישראל. 

לצורך כך נולד נוהל הורה קשיש, הנותן מענה למצבים אלה, מצבים בהם יכול והעזרה היחידה שתינתן להורה קשיש של אזרח ישראלי, הינה מעבר לישראל. 

הרציונל של נוהל הורה קשיש, היא  לאפשר לאזרח ישראל, אשר הורהו קשיש, רחוק ממנו, לבד, לקיים מצוות כיבוד אב ואם, להביא את ההורה הקשיש לגור לידו. 

סעיף 1 לחוק הכניסה לישראל קובע כדלהלן: 

(א) מי שאיננו אזרח ישראלי, תהיה כניסתו לישראל על פי אשרת עולה או על פי אשרה לפי חוק זה.       (ב) מי שאיננו אזרח ישראלי או בעל אשרת עולה או תעודת עולה, תהיה ישיבתו בישראל על פי רישיון ישיבה לפי חוק זה…“. 

הסמכות במדינת ישראל למתן אשרות ורישיונות ישיבה בישראל, מוקנית לשר הפנים, ושעה שהוא נדרש להפעלת סמכות בעניין זה, יש בידיו שיקול דעת רחב להקנות רישיון. בהתאם לנוהל הורה קשיש, בסופו של דבר, לאחר עמידה בכל התנאים המפורטים, ולאחר פרק הזמן הנדרש לפי תנאי נוהל זה, יכול ההורה הקשיש לקבל אשרה לישיבת קבע בישראל. 

התנאים להיכנס בשערי נוהל הורה הינם כדלקמן: 

הורה קשיש ובודד – הורה שאין לו בן או בת זוג, או ילדים נוספים, או תלויים בו, או המצויים תחת חסותו;

המזמין הינו אזרח ישראלי;

המזמין מתחייב לדאוג לצרכי הורהו;

גיל אב של אזרח ישראלי – 64 שנים ומעלה.

גיל אם של אזרח ישראלי – 62 שנים ומעלה. 

לצורך הגשת הבקשה למשרד הפנים, נדרשים המזמין והמוזמן להגשת מסמכים מרובים, אשר מלמדים הן על הקשר המשפחתי בין השניים, והן על עובדת היות ההורה הקשיש, גלמוד.

הגשת בקשה כזו יכול ותיתקל בקשיים מול משרד הפנים. 

כדאי להגיש בקשה זו בליווי משרד עורכי דין המתמחה בתחום הסדרת המעמד בישראל.

משרד דרדיק גרוס עוסק מזה שנים ארוכות בהסדרת אשרות ורישיונות ישיבה בישראל וישמח לסייע לכם בנושא.