אשרת ביקור/תייר (ב-2) מחלקת הגירה

סקירה כללית

אשרת ביקור/תייר (ב-2)

למדינת ישראל הסכמים עם מדינות רבות לאשרת ביקור לעד 90 יום.

ניתן למצוא את רשימת המדינות עמן יש לישראל פטור מבקשת ויזה בקישור הבא:
http://mfa.gov.il/MFA_Graphics/MFA%20Gallery/Consular%20forms/VisaRequirements.pdf

למידע נוסף, אנא פנו לעוה”ד דן גרוס (gross@dglaw.co.il) או עוה”ד קובי נאמן (neeman@dglaw.co.il)