חיים משותפים (נישואין עם בן/בת זוג ישראלים) מחלקת הגירה

סקירה כללית

חיים משותפים (נישואין עם בן/בת זוג ישראלים)

על פי החוק הישראלי, אדם החי במערכת חיים מונוגמית וכנה עם אזרח ישראלי, עשוי להישאר ולעבוד בישראל על בסיס הקשר הזה ולקבל אשרת עבודה.

החוק אינו דורש להציג תעודת נישואין וגם המקיימים מערכת קשרים עם אותו בני אותו מין רשאים להגיש בקשה לאשרה על סמך חיים משותפים (אולם במקרים אלו התהליך יהיה לרוב ארוך יותר).

תהליך “חיים משותפים” ייבחן על ידי משרד הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה, בנוגע לכנותו של הקשר בין בני הזוג. נוהל זה רלוונטי בעיקר לגבי אזרחים ישראליים הנשואים לבני זוג שהנם אזרחים זרים.

תהליך “חיים משותפים” מאפשר להנפיק לבן/בת הזוג הזר אשרת עבודה ב-1, ואחר כך, תושבות ארעית בישראל כולל תעודת זהות זמנית. לאחר חמש עד שבע שנים לאחר תחילת תהליך “חיים משותפים” בישראל (תלוי גם אם בני הזוג נשואים או לא) בן הזוג הזר יכולים לקבל אזרחות מלאה.

למידע נוסף ניתן לפנות לעו”ד דן גרוס (gross@dglaw.co.il) או לעו”ד קובי (יעקב) נאמן  (neeman@dglaw.co.il)