אשרות בהתאם ל”חוק השבות״ מחלקת הגירה

סקירה כללית

אשרות בהתאם ל"חוק השבות״

חוק השבות, התש”י-1950, מסדיר את שיבת היהודים לארץ ישראל.  

זכאי עליה לפי חוק השבות הוא אחד מאלה: 

  • יהודי שנולד לאם יהודייה;
  • אדם שעבר גיור ואינו בן דת אחרת;
  • ילדיו של אב יהודי, אשר אינם יהודים על פי ההלכה. 

אדם המעוניין לעלות לארץ, יכול לעשות זאת באחת משתי דרכים אלו: 

  • מארץ מוצאו, דרך הסוכנות היהודית; 
  • עם הגעתו לישראל, דרך משרד הפנים, באופן של שינוי סטטוס “תייר” ל”עולה”.

לצורך הגשת בקשת עליה צריכים להגיש מסמכים רבים. חלק מהמסמכים הנדרשים להוכחת הזכאות לעליה, הינם כדלקמן:

  • מסמכים המוכיחים את יהדותו של המבקש לעלות לארץ; 

או 

  • מסמכים המלמדים על השלמת הליך גיור בקהילה מוכרת; 

או

  • מסמכים המלמדים על כי אביו של המבקש לעלות לארץ, הינו יהודי.  

אדם שזכאותו לעליה הוכחה על ידי הגורמים המוסמכים, זכאי לקבל תעודת זהות ודרכון ישראלי.  

יש אנשים אשר אינם מעוניינים להפוך לאזרחי מדינת ישראל, בוחרים להישאר עם אשרת א/5 (תושב ארעי) אשר ניתנת לחידוש כל תקופה, ואינם זכאים לקבלת דרכון. 

בעלי אשרת א/5, אינם זכאים לקבלת כל הזכויות במדינת ישראל, למעט, הזכות להצביע. 

בחינת אפשרות של עליה 

אפשרות נוספת הניתנת לזכאי שבות, בשל העובדה שמעבר לארץ זרה הינה צעד משמעותי עם השלכות רחבות היקף, הינה בחינת אפשרות של עליה לישראל, היינו, מגורים בישראל לתקופה קצובה, טרם סיום הליך העלייה והפיכתם לאזרחי מדינת ישראל.

הבוחרים בדרך זו, מגישים את כל המסמכים לצורך הגשת בקשת עליה. בקשתם נבחנת על ידי הגורמים המוסמכים, ובמידה וזכאותם לעליה מאושרת, הם מקבלים אשרת א/1 מיוחדת לזכאי שבות.  

אשרה זו תינתן לתקופה של עד 3 שנים, ובסיומה של התקופה ניתן להאריכה לתקופה נוספת של שנתיים. 

בסופם של 5 השנים בהם האדם שהה בישראל עם אשרת א/1, יבחר האדם באם לסיים את הליך העליה, ולהפוך לאזרח ישראלי, או להישאר עם אשרת א/5, אשרת תושב ארעי. 

משרד דרדיק גרוס עוסק מזה שנים ארוכות בתחום עלייה לישראל וישמח לסייע לכם בנושא.