מדיניות משרד הפנים בנושאי הגירה מחלקת הגירה

סקירה כללית

מדיניות משרד הפנים בנושאי הגירה

משרד הפנים – רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול, עוסקת במתן היתרים להעסקת עובדים זרים ובהנפקת אשרות לעובדים זרים בהתאם למדיניות ולמכסות ההעסקה הנקבעות על ידי הממשלה.
המדיניות הכללית היא שלעובדים הזרים אין זכות שבחזקה להיכנס לישראל למטרת עבודה. זר המעוניין לעבוד בישראל חייב להחזיק באשרת עבודה (ב-1) מטעם משרד הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה.
על פי החוק, עובד זר הוא “עובד שאינו אזרח או תושב של מדינת ישראל”. זאת בהשוואה לאדם המבקר בישראל בלבד, גם אם לצורך עסקים.

למידע נוסף, אנא פנו לעוה”ד דן גרוס (gross@dglaw.co.il) או לעוה”ד קובי נאמן (neeman@dglaw.co.il)