סנקציות ועונשים בהעסקת עובדים זרים באופן לא חוקי מחלקת הגירה

סקירה כללית

סנקציות ועונשים בהעסקת עובדים זרים באופן לא חוקי

משרד הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה, החלו בעריכת בדיקות תקופתיות להבטיח שחברות פועלות לפי החוק הנוגע להעסקת זרים בישראל. מטרת הבדיקות לוודא שהעובדים הזרים מועסקים באופן חוקי ובעלי אשרות ב-1 בתוקף. לישראל תקנות מיוחדות להעסקת עובדים זרים, כגון, חוק עובדים הזרים (העסקה בלתי חוקית) – 1991,  שמטרתן להגן על העובדים הזרים, הנחשבים לאוכלוסייה מוחלשת, כמו מתן דיור הולם לעובדים הזרים, ביטוח בריאות וכו’.

קיימת נטייה הולכת וגוברת לתבוע לדין פלילי את המעסיקים ובעלי החברות (באופן אישי) המעסיקים עובדים זרים באופן בלתי חוקי. העונשים הכרוכים בהעסקת עובדים זרים באופן לא חוקי כיום הם כדלקמן:

א.      על פי חוק הכניסה לישראל – 1952, אדם הנכנס לישראל ללא אשרה, או העובר על תנאי האשרה שניתנה לו, מבצע עבירה שעונשה שנת מאסר. אדם זה יכול שיהיה מגורש מישראל.

ב.      על פי חוק הכניסה לישראל – 1952, אדם הנכנס לישראל ומספק מידע כוזב על מנת לקבל אשרת עבודה עבורו או עבור עובד זר אחר, ו/או אדם המפר את נהלי הכניסה לישראל, צפוי לעונש בגובה של עד שנת מאסר בפועל. במהלך החודשים האחרונים אנו עדים לסירוב כניסה לישראל של זרים, וגם גירוש עובדים זרים שעבדו ללא היתר עבודה כולל עובדים שהועסקו בחברות גדולות ומוכרות.

על פי חוק עובדים זרים (העסקה בלתי חוקית) – 1991, מעסיק שהעסיק עובד זר ללא אשרה בתוקף, ישלם קנסות המוגדרים בחוק הפלילי – 1977 בסך 104,400 שקלים, ו- 5,200 שקלים נוספים עבור כל יום שהעובד עבד באופן בלתי חוקי.

חברות או אנשים פרטיים, המעסיקים עובדים זרים שלא על פי חוקי הכניסה לישראל, ישלמו קנסות המוגדרים בחוק הפלילי – 1977 בסך 58,400 שקלים וקנס נוסף של 5,600 שקלים עבור כל יום שהעסיק עובד זר.

עובד זר שיועסק בהעסקה בלתי חוקית עלול להישפט לשנת מאסר בפועל או לקנס בגובה של 116,800 שקלים.

סכומי הקנסות והעונשים מעודכנים מפעם לפעם בהמשך להחלטות ממשלת ישראל בנדון.

חשוב לציין שבמידה והעבירה בוצעה על ידי חברה או תאגיד, ייתבע כל אדם שהיה אחראי לכך, אלא אם כן יוכיח שהעבירה בוצעה ללא ידיעתו או שעשה כל שביכולתו למנוע עבירה זו.

המידע לעיל נוגע לכל מי שמעסיק עובדים זרים ללא היתר מתאים, כולל עובדים בסקטור האנרגיה.

למידע נוסף, אנא פנו לעוה”ד דן גרוס (gross@dglaw.co.il) או לעוה”ד קובי נאמן (neeman@dglaw.co.il)