נוהל מזורז להעסקת מומחה זר, המוזמן לישראל לתקופה של עד 90 ימים מחלקת הגירה

סקירה כללית

נוהל מזורז להעסקת מומחה זר, המוזמן לישראל לתקופה של עד 90 ימים

נוהל זה נועד לאזן בין הצרכים הכלכליים הבינלאומיים, במסגרתם נדרשת לעיתים הסדרת כניסתם והעסקתם כדין של מומחים זרים לתקופות קצרות ובלוח זמנים קצר, לבין חובת הרשויות לפקח בצורה נאותה על כניסתם ועבודתם של זרים בישראל וכן גביית אגרות בהתאם לדין.

האשרה מונפקת לתקופה מרבית של 90 יום לתקופה אחת או לתקופות מצטברות בשנה, החל מיום הכניסה הראשונה לישראל .

האשרה מתאימה לבעלי לאום הפטורים מאשרת כניסה לישראל בלבד.

ניתן למצוא את רשימת המדינות עמן יש לישראל פטור מבקשת ויזה בקישור הבא:

https://mfa.gov.il/MFA/ConsularServices/Documents/VisaRequirements-Tourists.pdf

לא ניתן להאריך אשרת עבודה עד 90 יום מעבר לתקופה זו במהלך שנה מיום כניסת העובד לישראל.

ניתן להגיש בקשה להיתר עבודה (ב-1) לתקופה ארוכה של עד שנה רק לאחר עזיבתו של המומחה את הארץ ובתנאי שיעמוד בתנאים לאשרת עבודה לתקופה ארוכה.

למידע נוסף, אנא פנו לעוה”ד דן גרוס (gross@dglaw.co.il) או עוה”ד קובי נאמן (neeman@dglaw.co.il)