אשרת עבודה לתקופה קצרה של עד 90 יום מחלקת הגירה

סקירה כללית

אשרת עבודה לתקופה קצרה של עד 90 יום

אזרחים זרים המבקשים להיכנס ולעבוד בישראל עד 90 ימים כפופים לאותו התהליך כמו אזרחים זרים המבקשים להיכנס ולעבוד בישראל לתקופות ארוכות של שנה או יותר.

בפועל, תהליך לקבלת היתר עבודה לתקופה של עד 90 יום, הנו זהה לתהליך בקשה לאשרה לשנה מלאה.

האגרות הממשלתיות המשולמות במסגרת קבלת ההיתר לאשרת עבודה עשויות להצטמצם בבקשה לקבלת היתר עבודה עד 90 יום.

למידע נוסף, אנא פנו לעוה”ד דן גרוס (gross@dglaw.co.il) או קובי נאמן  (neeman@dglaw.co.il)